Előadások / Presentations

2022


Gocsál Ákos: A beszélő és amit gondolunk róla. ismeretterjesztő előadás, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, nyílt nap, 2022. március 5.

Gocsál Ákos: Manipulált és szintetizált beszéd használata a személyészlelés kutatásában. Mesterséges arcok, valódi személyiségek. A CGI - Deepfake Kutatócsoport konferenciája, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2022. május 24. 

Gocsál Ákos: Musicians’ and non-musicians’ voice-based impressions about the body size of speakers. International Web Conference. Horizons of Art 9/Horizonty umenia 9 (05.09.2022 – 09.09.2022). aculty of Music Arts at the Academy of Arts in Banska Bystrica, Slovakia 


2021


Gocsál Ákos: A beszéd egyedi hangzásának szerepe a tanár-diák kapcsolatban: kutatási irányok, fejlesztési lehetőségek. IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia (ONLINE), Marcelová, Szlovákia, 2021. január 17-19.

Gocsál Ákos: Kellemes hang – kellemetlen hang 2.: hallgatók további tipizálása a beszéd hangzásának megítélése szempontjából. IV. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2021. március 18. 

Gocsál Ákos: Effects of musical training on speech communication processes. Szakmai hét – Mesterkurzus. 2021. tavasz.  PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2021. március 16

Gocsál Ákos: Experiments with speech: measurement and manipulaton of acoustic structures.  Szakmai hét – Mesterkurzus. 2021. tavasz.  PTE MK Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2021. március 16

Gocsál Ákos: A beszéd mint ujjlenyomat? - A kriminalisztikai fonetika lehetőségei és korlátjai. PTE ÁJK Tudományos Diákkör, Pécs, 2021. április 21. 

Gocsál Ákos: Didaktikai alapelvek alkalmazása digitális tananyagok fejlesztése során Kutatás közben... A Művészek a Művészetért Szakkollégium II. online műhelykonferenciája. Pécs, 2021. június 28.

Gocsál Ákos – Kiss Helga – Urbanics Tamás: Beszéd és zene az akusztikai kutatások tükrében. Kutatás közben... A Művészek a Művészetért Szakkollégium II. online műhelykonferenciája. Pécs, 2021. június 28.

Gocsál Ákos: Verbális és nemverbális kommunikáció a tanári munkában. V. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2021. október 15. 

Gocsál Ákos – Urbanics Tamás: Vocal pleasantness ratings explained by a musical approach. Second International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology. 2021. október 20-21. Alzahra University, Tehran, Iran. 

Fejes Attila  – Gocsál Ákos. Egy ikerpár a kriminalisztikai alapú beszélőazonosítás célkeresztjében -- esettanulmány. ResLing Felelős Nyelvészet konferencia. ELTE BTK 2021. november 18-19. 


2020 

Gocsál Ákos: Attribúciók, attitűdők, döntések a beszélő hangja alapján. Össznyelvész Konferencia, ELTE Budapest, 2020. január 24-25. 

Gocsál Ákos: Magyar nyelvészek közlései a beszéd egyéni jellemzőiről a XIX. – XX. század fordulójának fonetikai szakirodalmában. Kutatás közben... A Művészek a Művészetért Szakkollégium online műhelykonferenciája. Pécs, 2020. június 18. 

Gocsál Ákos: Egyéni jellemzők a beszéd hangzásában: kutatás és alkalmazások. A Pro Scientia Aranyérmesek XV. Konferenciája. Győr, 2020. október 8-10. 

Gocsál Ákos: An acoustic and perceptual analysis of singers’ and non-singers' voices. ISME 2020 
World Conference -- Research Commission Pre-Conference Seminar.  online July 27 -- 31. 

Gocsál, Ákos: Musicians' and non-musicians' speaking fundamental frequency ranges in an oral reading task.  Horizonty Umenia 7. Banska Bystrica. online Oct. 1--15. 

Szeteli Anna -- Gocsál Ákos -- Szente Gábor -- Alberti Gábor: A hát diskurzusjelölő prozódiai megvalósulásának vizsgálata felolvasásokban. Beszédkutatás 2020 konferencia, Budapest, 2020. december 14-15.

2019


Gocsál Ákos: Kellemes hang – kellemetlen hang: hallgatók közötti különbségek a beszéd hangzásának megítélésében. III. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2019. október 26.

Anna Szeteli, Akos Gocsal, Gábor Szente and Gabor Alberti: Vocal Differentiation of Segmentally Identical Expressions in Hungarian. The International Conference on the Structure of Hungarian 14, 2019. June 11-12, 2019, Potsdam, Germany https://icsh14.wordpress.com/program/

Tekla Etelka Gráczi, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó and Ákos Gocsál: Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan. Phonetics and Phonology in Europe 2019. Lecce, 2019. június 17-19.  http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PaPE_2019_PROGRAM_provisional.pdf

Speech Acoustics. Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, Oviedo, Spanyolország. Rövid kurzus. 2019. április 23-30.

Gráczi Tekla Etelka, Gósy Mária, Krepsz Valéria, Huszár Anna, Damásdi Nóra, Markó Alexandra, Gocsál Ákos:  A zönge olvasott beszédben az életkor mentén (keresztmetszeti vizsgálat). Előadás a hang világnapján rendezett szakmai szimpóziumon. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, Bp. 2019. április 16. http://anyflip.com/tpyx/nmwh

Gráczi, Tekla Etelka ; Gósy, Mária ; Huszár, Anna ; Damásdi, Nóra ; Gocsál, Ákos: A beszédjellemzők változása az életkor és nem függvényében. MANYE XXVII. Kongresszus, 2019. április 15-16.  KRE


Beszédkutatás a kriminalisztika szolgálatában. ELTE ÁJK Tudományos Diákkör. ELTE ÁJK, Budapest, 2019. március 22. 

Az emberi hang kutatásának története. Művészek a művészetért szakkollégium. PTE MK, Pécs, 2019. március 21. 

Gocsál Ákos 2019. A Praat beszédelemző szoftver alkalmazásának lehetőségei a hangtan oktatásában. VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia – Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia. Párkány-Šturovo. 2019. január 22-24. 


2018

Egyéni különbségek vizsgálata az emberi hangban. II. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2018. december 7.

Let's Measure our Speech! Rövid kurzus. Art Academy of Latvia, Riga. 2018. november19-23.

Az emberi hang kutatásának története. Művészek a Művészetért Szakkollégium, 2018. november 15.

Beszédkutatás a kriminalisztika szolgálatában. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2018. november 8.

Acoustic aspects of spoken communication affected by music learning. 6th IRI International Educational Conference, Stúrovo-Párkány, Szlovákia, 2018. október 22-23.

A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél. Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 2018. október 18-19.

A Praat szoftver használata aksztikai-fonetikai mérésekhez.
Előadás a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában. Pécs, 2018. október 5.

An acoustic analysis of stress in texts read by musicians and nonmusicians. 33rd World Conference of International Society of Music Education. Baku, Azerbajdzsán, 2018. július 15-20.

Let's Measure our Speech! Rövid kurzus. Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel”, Murcia, Spanyolország. 2018. február 19-23.


2017


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése