Előadások / Presentations


2021
Gocsál Ákos: A beszéd egyedi hangzásának szerepe a tanár-diák kapcsolatban: kutatási irányok, fejlesztési lehetőségek. IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia (ONLINE), Marcelová, Szlovákia, 2021. január 17-19.2020 

Gocsál Ákos: Attribúciók, attitűdők, döntések a beszélő hangja alapján. Össznyelvész Konferencia, ELTE Budapest, 2020. január 24-25. 

Gocsál Ákos: Magyar nyelvészek közlései a beszéd egyéni jellemzőiről a XIX. – XX. század fordulójának fonetikai szakirodalmában. Kutatás közben... A Művészek a Művészetért Szakkollégium online műhelykonferenciája. Pécs, 2020. június 18. 

Gocsál Ákos: Egyéni jellemzők a beszéd hangzásában: kutatás és alkalmazások. A Pro Scientia Aranyérmesek XV. Konferenciája. Győr, 2020. október 8-10. 

Gocsál Ákos: An acoustic and perceptual analysis of singers’ and non-singers' voices. ISME 2020 
World Conference -- Research Commission Pre-Conference Seminar.  online July 27 -- 31. 

Gocsál, Ákos: Musicians' and non-musicians' speaking fundamental frequency ranges in an oral reading task.  Horizonty Umenia 7. Banska Bystrica. online Oct. 1--15. 

Szeteli Anna -- Gocsál Ákos -- Szente Gábor -- Alberti Gábor: A hát diskurzusjelölő prozódiai megvalósulásának vizsgálata felolvasásokban. Beszédkutatás 2020 konferencia, Budapest, 2020. december 14-15.

2019


Gocsál Ákos: Kellemes hang – kellemetlen hang: hallgatók közötti különbségek a beszéd hangzásának megítélésében. III. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2019. október 26.

Anna Szeteli, Akos Gocsal, Gábor Szente and Gabor Alberti: Vocal Differentiation of Segmentally Identical Expressions in Hungarian. The International Conference on the Structure of Hungarian 14, 2019. June 11-12, 2019, Potsdam, Germany https://icsh14.wordpress.com/program/

Tekla Etelka Gráczi, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó and Ákos Gocsál: Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan. Phonetics and Phonology in Europe 2019. Lecce, 2019. június 17-19.  http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/27/fmgr_upload/documents/PaPE_2019_PROGRAM_provisional.pdf

Speech Acoustics. Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, Oviedo, Spanyolország. Rövid kurzus. 2019. április 23-30.

Gráczi Tekla Etelka, Gósy Mária, Krepsz Valéria, Huszár Anna, Damásdi Nóra, Markó Alexandra, Gocsál Ákos:  A zönge olvasott beszédben az életkor mentén (keresztmetszeti vizsgálat). Előadás a hang világnapján rendezett szakmai szimpóziumon. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, Bp. 2019. április 16. http://anyflip.com/tpyx/nmwh

Gráczi, Tekla Etelka ; Gósy, Mária ; Huszár, Anna ; Damásdi, Nóra ; Gocsál, Ákos: A beszédjellemzők változása az életkor és nem függvényében. MANYE XXVII. Kongresszus, 2019. április 15-16.  KRE


Beszédkutatás a kriminalisztika szolgálatában. ELTE ÁJK Tudományos Diákkör. ELTE ÁJK, Budapest, 2019. március 22. 

Az emberi hang kutatásának története. Művészek a művészetért szakkollégium. PTE MK, Pécs, 2019. március 21. 

Gocsál Ákos 2019. A Praat beszédelemző szoftver alkalmazásának lehetőségei a hangtan oktatásában. VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia – Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia. Párkány-Šturovo. 2019. január 22-24. 


2018

Egyéni különbségek vizsgálata az emberi hangban. II. térZENEtér konferencia. PTE Művészeti Kar, Pécs, 2018. december 7.

Let's Measure our Speech! Rövid kurzus. Art Academy of Latvia, Riga. 2018. november19-23.

Az emberi hang kutatásának története. Művészek a Művészetért Szakkollégium, 2018. november 15.

Beszédkutatás a kriminalisztika szolgálatában. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2018. november 8.

Acoustic aspects of spoken communication affected by music learning. 6th IRI International Educational Conference, Stúrovo-Párkány, Szlovákia, 2018. október 22-23.

A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél. Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 2018. október 18-19.

A Praat szoftver használata aksztikai-fonetikai mérésekhez.
Előadás a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában. Pécs, 2018. október 5.

An acoustic analysis of stress in texts read by musicians and nonmusicians. 33rd World Conference of International Society of Music Education. Baku, Azerbajdzsán, 2018. július 15-20.

Let's Measure our Speech! Rövid kurzus. Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel”, Murcia, Spanyolország. 2018. február 19-23.


2017


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése